Søndre Trondhjems Spellmannslag

Søndre Trondhjems spellmannslag spiller lokal folkemusikk og gammeldans fra Sør-Trøndelag. Vi er en gjeng glade spellmenn og -kvinner som mer enn gjerne deler av de rike musikktradisjonene fra nærområdet på konsert, til dans og på jam.

Vi øver hver tirsdag kl 19.00 og ønsker alltid nye medlemmer i alle aldersgrupper velkommen. Vi er i dag omlag 20 aktive musikere, og har et variert aldersspenn fra 20 til 70 år. Ta gjerne kontakt hvis du ønsker å bli med!

Vi tar gjerne oppdrag – kontakt oss her.

Karusellkontrollere